Een schuldenlast wegwerken met behulp van je bedrijfsanalist

In de nazomer van 2007 kwam Optowin in contact met de zaakvoerder van een bedrijf. 11 jaar geleden had hij zijn bedrijf opgericht en ondertussen had hij plannen om zijn kinderen binnen 9 jaar in het bedrijf toe te laten. Er was echter één groot probleem.

Gebukt onder schulden

Het bedrijf had torenhoge bankschulden en het lukte de zaakvoerder zelf niet om deze af te bouwen. Dus voor er ook maar sprake kon zijn van opvolgingsplanning, moesten de schulden weggewerkt worden. Daarom vroeg de zaakvoerder aan Optowin om de onderneming volledig onder de loep te nemen.

De oorzaak identificeren

In zo’n situatie is het belangrijk om er achter te komen hoe deze schulden ontstaan zijn: toevallig, geleidelijk of eerder brutaal. Pas dan kan je een plan uitwerken om dit probleem om te keren. Na het identificeren, is het tijd om in actie te schieten:

  • Deel van de schulden versneld aflossen via een éénmalige ingreep
  • Duurzaam plan opstellen om de resterende schulden af te lossen
  • Zorgen voor communicatie tussen alle betrokkenen: de zaakvoerder, de banken en de werknemers

Aflossing en analyse

Een combinatie van een kapitaalverhoging en een kredietherschikking deed de intrestlast sterk afnemen en de solvabiliteit stijgen. Het zorgde ook voor een mooie boost binnen het bedrijf.

Een duurzame oplossing vinden was moeilijker. Alle facetten van de operationele activiteiten werden doorgenomen en uiteindelijk bleek dat 1 van de activiteiten niet behoorde tot de kernactiviteiten van het bedrijf. Van de 4 resterende activiteiten werd geëist een totale omkadering te maken van omzet en winst. Een niet-alledaagse opgave, vermits heel wat kosten minutieus op de juiste manier dienden toegewezen te worden naar de bestaande activiteiten.

Kennis is macht, of toch zeker omzet

De rendabiliteit was geboren in deze onderneming en de bedrijfsleiding handelde ambitieus hierin verder. Tijd kwam vrij om andere initiatieven te nemen en bijkomende acties werden opgezet om de rendabiliteit constant te verhogen. Cashgelden kwamen extra vrij om de openstaande bankschulden zoals afgesproken met de financiële instellingen correct terug te betalen. Het plezier kwam terug bij het personeel en de bedrijfsleiding.

Resultaat

Nu, 9 jaar later, is de onderneming schuldenvrij en heeft het zelfs extra werkmiddelen ter beschikking om haar aandeelhouders te vergoeden. Bovenal echter is de pater familias blij dat zijn kinderen een gezond bedrijf kunnen verderzetten.

Zit jouw zaak ook in de problemen?  Zie dit niet als een probleem, maar als een uitdaging!

Samen zoeken we een oplossing!

Winst en vermogen zijn belangrijke bouwstenen voor bedrijven
Start-ups hebben ook recht op professioneel advies

Groei slim en schaalbaar

Mentoring voor start-ups
Een bedrijfsanalyse om te optimaliseren

Haal meer rendement uit je bedrijf

Ondernemingsoptimalisaties
Begeleiden van management

Stel je missie en visie scherp

Strategische en operationele optimalisaties