Meer financiële kennis bij ondernemer leidt tot minder faillissementen

Verhogen lacunes in uw financiële en boekhoudkundige kennis als ondernemer het risico op een faillissement?

Dit idee leeft binnen de KMO en ondernemerswereld. Ook bij Optowin hechten we hier veel belang aan. U kon hierover het interview van Manager Magazines met Christine Mattheeuws van ondernemersorganisatie NSZ en Frederik Devooght van Atradius lezen.

“Eén op vier faillissementen ontstaat door slechte opvolging van financiën, een goede financiële en boekhoudkundige kennis is dus cruciaal”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ.

M.M.: Op welke vlakken is de financiële kennis onvoldoende?

Christine Mattheeuws: “Op veel vlakken zijn kennis en vaardigheden niet gekend.  Bij elke beslissing die een ondernemer maakt, moet hij zich eerst verschillende vragen stellen: “Kan de onderneming de risico’s aan?  Is dit het juiste moment voor deze investering?  Doen we hier goed aan?”

M.M.: Wat zijn de oorzaken dat ondernemers te weinig financiële kennis hebben over hun bedrijf?

Christine Mattheeuws: “Een ondernemer rekent te vaak op zijn boekhouder.  Het is belangrijk dat hij zelf kennis verwerft over de liquide situatie van zijn bedrijf.  Ik zeg vaak dat bedrijven ‘in hun acteruitkijkspiegel moeten kijken’.  Daar wil ik mee zeggen dat een ondernemer zijn bedrijfsstrategie af en toe eens moet bekijken, en eventueel bijsturen.”

Frederik Devooght: “Ondernemers zijn vooral bezig met hun core business: ondernemen, zaken doen, …, maar ze staan te weinig stil bij de cijfers.  Er moet meer aandacht worden besteed aan ondernemerschap en financiën, want die kennis heb je je hele leven nodig.”

M.M.: Wat zijn de gevaren of grote nadelen voor ondernemers wanneer ze te weinig kennis over financiën hebben?

Frederik Devooght: “Een groot gevaar is cash en cashflow problemen wat zich bijvoorbeeld kan manifesteren als volgt: ondernemers kennen te vaak en te gemakkelijk betalingskrediet toe aan hun klanten.  Hierdoor komt de ondernemer in gevaar, omdat hij eigenlijk zelf dan nood heeft aan krediet.  Aankloppen bij de bank voor die kredieten zal niet altijd werken.  Wanneer de bank het toch toekent, zal dat ook niet onder de meest gunstige voorwaarden zijn.”

M.M.: Hoe is het gesteld met de financiële kennis bij werknemers in de organisatie?  Moet hij of zij op de hoogte zijn van wat hij kost voor de werkgever?

Christine Mattheeuws: “Het zou geen slecht idee zijn om de werknemer bewust of bewuster te maken van zijn kostprijs in het bedrijf.”

 

Optowin springt in de bres om je als ondernemer hierin bij te staan.  Zoek je ondersteuning om je boekhouding beter bij te houden? Wij kunnen je heel concrete tools aanreiken die deze 'taal' tot een kunst verheft voor jouw beslissingsproces.

Bron: Manager Magazines (22.03.2016)

Financiële kennis bij een KMO