Timmer aan de toekomst van je bedrijf

Juiste richting

In je eigen zaak sta je er als bedrijfsleider vaak alleen voor. Iedereen verwacht dat je perfect weet waar het bedrijf naartoe moet of hoe je je zaak rendabel krijgt. In de realiteit is dat jammer genoeg niet altijd zo. Bedrijfsleiders zijn – gelukkig – ook maar mensen en hebben af en toe nood aan de juiste ondersteuning.

Jij zit aan het stuur, want het is jouw zaak, maar Optowin helpt je navigeren.

Strategisch advies

Heb je moeite om een langetermijnvisie op te bouwen of om een inschatting te maken van je omzet/winst voor volgend jaar? Weet je welke activiteit verantwoordelijk is voor de grootste waardecreatie of net het minst rendabel is? Onze analyses zullen hier een concreet antwoord op geven. Weet je het allemaal wel, ook goed, dan kunnen we de huidige situatie nog verbeteren.

Operationeel advies

Heb je eerder oog voor de lange termijn, maar verlies je teveel tijd en energie aan de dagelijkse aansturing? Ben je op zoek naar meer efficiëntere manieren om je werknemers aan te sturen en om sneller te kunnen ingrijpen als het fout loopt? Voor jou een probleem, voor ons een oplossing!

Laten we samen timmeren aan jouw toekomst.

Begeleiden van management
Winst en vermogen zijn belangrijke bouwstenen voor bedrijven

Een schuldenlast wegwerken met behulp van je bedrijfsadviseur

In de nazomer van 2007 kwam Optowin in contact met de zaakvoerder van een bedrijf.

Bedrijfsovername? Wees steeds voorbereid!

Al sinds 1999 raad Optowin hun klanten aan om steeds voorbereid te zijn op een onverwacht aanbod tot overname.