Bedrijfsconsultancy in werking - een succesverhaal

Meer winsten en een betere cashflow was niet de originele vraag die een zaakvoerder van een grote KMO aan Optowin stelde. De vraag die bij ons belandde was om het bedrijf volledig door te lichten.

Optimalisatie is altijd uitdagend

We krijgen regelmatig die vraag, maar bij een bedrijfsanalyse met als doel om een bedrijf te optimaliseren zijn de verwachtingen vaak niet concreet. Toch merken we dat een hogere rendabiliteit altijd mogelijk is. De manier waarop verschilt van situatie tot situatie, want ieder bedrijf is uniek. Dat kan bijvoorbeeld door obstakels te identificeren en uit te schakelen, maar ook door groeikansen te identificeren en uit te bouwen. In deze verscheidenheid zit juist de uitdaging voor Optowin om telkens een win-winsituatie te vinden, maar dat is een uitdaging die we graag aangaan.

Een groot bedrijf, een grote doorlichting

In het geval van deze grote KMO ontleedde Optowin de volledige organisatie. We gingen in gesprek met alle belanghebbenden om de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Zo kon Optowin identificeren waar er verbetering mogelijk was. Change management is, zeker van gewoontes, niet eenvoudig, dus maakten we in overleg met de klant een gradueel programma op.

Verder bleek vooral de financiële verslaggeving tot verbetering vatbaar. Laat dat nu net een van onze stokpaardjes zijn. We merken vaker dat in ondernemingen de financiële afdeling niet op hetzelfde niveau staat als andere, zoals de verkoop- en marketingafdeling. Dat is vaak organisch zo gegroeid, omdat de financiële afdeling eerder uitvoerend werkt, maar een goede financiële verslaggeving is cruciaal om te weten hoe een onderneming er aan toe is.

Een boost voor de financiële afdeling

Optowin reikte als een eerste stap een aantal tools aan om de budgetopmaak en-opvolging te verbeteren. Eénmaal dit op punt stond, kon er op ons advies een aparte afdeling opgericht worden om de financiële afsluiten te verzorgen.

Dankzij deze logische ingrepen, maar waar toch een frisse blik van een buitenstaander nodig was, kreeg het bedrijf meer zicht op waar de echte rendabiliteit zat. Het kon sneller ingrijpen om de organisatiedoelstellingen te realiseren en daardoor hogere winsten genereren.

Nog altijd worden we gevraagd om de maandcijfers te bespreken, want optimalisatie is een constant proces en we werken altijd op de lange termijn.

Wil je weten hoe we jouw onderneming kunnen helpen op korte of lange termijn?

Bel ons nu op en kom het te weten!

Doorlichting van een bedrijf
Een bedrijfsanalyse om te optimaliseren

Haal meer rendement uit je bedrijf

Ondernemingsoptimalisaties